Arbetsplikt /städhelg

För att underlätta för er föräldrar att veta vad ni förväntas göra och var ni ska signera så har det gjorts en förbättring.

Ni ska bara signera i den kolumn som det står ”Arbetsplikt städ enligt rutin.”

Rutinen ni ska städa efter är den som sitter intill almanacksbladet.

Fråga om något är oklart.