Föräldraenkät

Klicka här för att fylla i årets föräldraenkät.

Enkäten brukar ta 1½-2 minuter att fylla i och är öppen en vecka dvs fram till och med nästa lördag den 15 juni.