Röjardag

Info inför röjardagarna:

Vi ska kalka sidan mot parkeringen så ställ inte bilarna längs med väggen.

Ta oömma kläder för att kunna kalka. Kalken går dock bort i tvätten.

Glöm inte mat, dryck och något att sitta på.