Verksamhet Knottarna

Igår önskade några barn att vi skulle gå till Stenänga. Kikarna är ett intressant material. Kan man titta med ett öga, långt bort, nära, på marken, på kompis, på fåglar?

Vårt mål var att upptäcka djur och växter. Vad såg vi?

”Groda”

”Kra-kra-kra”

”Snäckor”

”Tjocka sniglar”

”Mördarsnigel”

”Blomma”

”Maskrosor”

Barnen hade med egna vattenflaskor i sin ryggsäck att dricka ur.

Och så klättrade vi.