Verksamhet krumelurer

Ett barn berättar:

”Vi var i Stenängaskogen. Vi har gått ner för en backe. Det var inte så bra för jag tänkte att vi kunde gå ner för trappan så slipper jag skrapa mig (vi hade en omröstning om trappan eller backen och flest barn valde backen).”

Samma barn berättar vidare:

”Vi gick över en bro sen gick vi på kärleksstigen. Först fick vi ett sms. Vi trodde att det var från stubben, men det var det nog inte. Vi visste inte vem det var från. Vi skulle lyssna på fåglar med våra öron. Talgoxen och göken lyssnade vi på, fast det fick vi inte på sms. Jag vet inte vad den andra fågeln heter (näktergalen). Vi hörde fåglarna!”

Och vidare:

”Vi tittade på kärlekstecken på träden om några som hade varit kära, men vi tror att de fortfarande inte är kära.”

”Jag kollade på vattnet. Sen hjälpte jag x upp för backen”

Fler barn berättar:

”Vi har varit i skogen”

”Vi har sett hur några är kära i varandra”

” Vi lyssnade på fåglar”

”Vi hittade skräp. Vi ska alltid ta med en påse så vi kan plocka upp skräp och skydda naturen. Och planeten!”