Verksamhet

Några dagar i veckan arbetar vi i projekt och vi beskriver en del av dem här på hemsidan.
Vi delar upp barnen i mindre grupper för att tillgodose varje barns behov och vårt arbete utgår från mål som finns i Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Knottarna 1-3 åringarna…

Projektredovisning VT-19

Krumelurerna 3-5 åringarna …

Projektredovisning VT-19

Länkar till andra dokument som kan vara intressanta att läsa finns nedan.

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling.

Kvalitetsredovisning 

Arbetsplan 2019