Verksamhet

Några dagar i veckan arbetar vi i projekt och vi beskriver en del av dem här på hemsidan.
Vi delar upp barnen i mindre grupper för att tillgodose varje barns behov och vårt arbete utgår från mål som finns i Läroplan för förskolan, LPFÖ98/16.

Knottarna 1-3 åringarna…

Projektredovisning HT-18

Krumelurerna 3-5 åringarna …

Projektredovisning HT-18

Länkar till andra dokument som kan vara intressanta att läsa finns nedan.
Plan för likabehandling och mot diskriminering.

Kvalitetsredovisning upprättad juni 2018.

Arbetsplan 2019