Verksamhet Krumelurer

Våra dilemmasagor är mycket uppskattad. Idag läste vi om Fridolfina som inte ville att de andra barnen på förskolan skulle klappa på henne. Men skulle hon våga säga till eller skulle kompisarna få göra vad de vill med henne? Vad säger era barn hemma om sagan?